O FIRMĚ

Firma „AZIS Mining Service Sp. z o.o.” působí na trhu od r. 1992..

Činnost firmy se soustředuje hlavně na:

  • výrobu strojů a zařízení pro důlní průmysl,
  • protipožárních opatřeních nutných během důlní činnosti,
  • ražení a přestavbu důlního díla,
  • zavedení a obsluze klimatizace v důlním díle,
  • výrobě ocelových konstrukcí.

Ve své bohaté nabídce firma prezentuje vlastní řešení, která vznikla na základě bohatých zkušeností dobře proškoleného týmu inženýrů a techniků.

CS

partneři