MECHANICKÁ STĚNOVÁ SOUSTAVA AZIS-1200

Zmechanizowany zespół podścianowy AZIS-1200

Použití

Stavba

Technické parametry

Systemy transportowe