Dostawa katalizatorów, jako wsadu dopalaczy katalitycznych w projektowanej instalacji oczyszczania spalin silnika gazoweg

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „Dostawa  katalizatorów, jako wsadu dopalaczy katalitycznych w projektowanej instalacji oczyszczania spalin silnika gazowego ” – numer ogłoszenia 1209028.

Treść ogłoszenia

inteligenty_rozwoj

Ogłoszenia