Fundusze europejskie

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Firma AZIS Mining Service Sp. z o.o. jest Beneficjentem dla projektu „Inwestycja w nowy zakład produkcyjny prowadząca do wprowadzenia na rynek innowacyjnego Spienionego Inhibitora Górniczego źródłem przewagi konkurencyjnej firmy.”

Wartość projektu ……. 2070299,10zł.
Wartość dofinansowania ……. 730440,46zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013″

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


„AZIS”-Mining Service Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.03.03.03-24-0008/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Termin realizacji: 01.03.2017 – 20.10.2017

Wartość projektu : 271 137,50 PLN

Kwota dofinansowania : 133 129,80 PLN

Sprawozdanie


Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o. realizuje projekt „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych” numer umowy POIR.01.01.01.-00-0835/16-00

Cel projektu: Zdobycie nowej wiedzy na temat skutecznej inertyzacji zrobów ścian wydobywczych z wykorzystaniem prototypowej instalacji katalitycznego oczyszczania spalin.

Efektem projektu będzie skuteczne zapobieganie powstania pożarów endogenicznych oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1POIR Projekty B+R Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu….. 7 318 468,74 zł.

Wartość dofinansowania….. 3 739 534,47 zł.

Realizacja projektu

Polityka informacyjna

partnerzy