Systemy transportowe


Wóz specjalny WS-1/AZIS

Wóz specjalny WS-1/AZIS

[raw] Wóz specjalny WS-1/AZIS przeznaczony jest do transportu elementów sekcji obudowy zmechanizowanej jak stropnice zasadnicze, stropnice odzawałowe, spągnice oraz innych elementów maszyn i urządzeń o dużych i niestandardowych wymiarach geometrycznych, jako elementów o wymiarach przekraczających w położeniu poziomym gabaryty ruchowe w transporcie szybowym i podziemnym transporcie kołowym.

platforma_do_rynien_1

Platforma do przewozu rynien

Platforma ta służy do przewozu rynien przenośników zgrzebłowych ścianowych z powierzchni pod ziemię kopalń, pomiędzy poszczególnymi poziomami w kopalni oraz po torowiskach w wyrobiskach dołowych i na powierzchni kopalni. czytaj więcej >>

konteneryzacja_02d

Konteneryzacja transportu urobku i materiałów

System transportu materiałów z zastosowaniem pojemników materiałowo-urobkowych i pojemników do transportu obudowy łukowej firmy „AZIS Mining Service” Sp. z o.o. umożliwia łatwe przemieszczanie materiałów różnymi środkami transportu bez potrzeby rozładunku. czytaj więcej >>

azis1-200

Zmechanizowany zespół podścianowy AZIS-1200

Zmechanizowany zespół podścianowy „AZIS-1200” służy do odstawy urobku ze ścian o dużej koncentracji wydobycia i przekazanie go na współosiowo ułożony przenośnik taśmowy. Konstrukcja zespołu podścianowego zbudowana jest na podzespołach przenośnika zgrzebłowego dopuszczonej budowy takich jak napęd, rynny, łańcuch oraz zespolonej stacji zwrotnej przenośnika taśmowego, posadowionej na specjalnie przystosowanej w tym celu konstrukcji wsporczej. czytaj więcej >>

bisup-w1

Bezcięgnowe urządzenie do przesuwania zespołów przyścianowych BISUP – W/1, W/2

Urządzenie typu BISUP-W przeznaczone jest do przebudowy zespołów podścianowych a w tym przenośników zgrzebłowych w całości wraz z postępem czoła ściany. Jego prosta budowa i siła uciągu może być wykorzystana również do przeciągnięcia i transportu maszyn i urządzeń o dużych masach. czytaj więcej >>

supen_01d

Samokroczące urządzenie do przekładki napędu wysypowego przenośnika ścianowego SUPEN W/F

Urządzenie typu SUPEN W/F służy do przemieszczania napędu wysypowego przenośnika ścianowego w sposób ciągły stosownie do postępu ściany. czytaj więcej >>

stojak

Indywidualny stojak hydrauliczny centralnie zasilany „AZIS”

Stojaki hydrauliczne indywidualne centralnie zasilane produkcji „AZIS” – Mining Service Sp. z o.o., służą do zabudowy wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych. czytaj więcej >>