Wykonanie rewersyjnego reaktora katalitycznego, reaktora wtórnego katalitycznego, reaktora DeNOx oraz zaworu pięciodrogowego jako elementów instalacji katalityczno-adsorpcyjnej oczyszczania spalin z silnika gazowego celem uzyskania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłonienia wykonawcy elementów instalacji katalitycznej w postaci reaktora rewersyjnego, reaktora wtórnego, reaktora DeNOx oraz zaworu pięciodrogowego – numer ogłoszenia 1127726.

Więcej informacji

inteligenty_rozwoj

Ogłoszenia