Dosažené úspěchy

EVROPSKÁ MEDAILE

Dne 04.06.2014 během XXV. ročníku soutěže organizované spolkem BCC firma AZIS Mining Service Sp. z o.o. získala Evropskou medaili za kontejnerový agregát dusíku WA-700.

ČERNÝ DIAMANT

Dne 15.11.2013 Průmyslová a obchodní komora Průmyslového obvodu Rybnik věnovala firmě AZIS Mining Service Sp. z o.o. cenu „Černý diamant” za moderní inovační a technologická řešení pro důlní průmysl, za spolupráci s vědeckými a výzkumnými institucemi, vytvoření dobrých a stabilních pracovních a platebních podmínek pro zaměstnance, exportní činnost do České republiky a angažovanost ve společenském, kulturním a charitativním dění.

CÉZAR SLEZSKÉHO OBCHODU

Dne 31.08.2014 naše firma získala ocenění „Cézar slezského obchodu 2014” jako jeden z vítězů soutěže vyhlášené přes BCC, oddíl Katovice, na leadera slezského obchodu.

DOPORUČENÍ BCC

Dne 6. července 2014 naše firma AZIS Mining Service Sp. z o.o. získala doporučení Bussiness Centre Club.

CERTIFIKÁT POTVRZUJÍCÍ SHODU SVAŘOVACÍHO PROCESU S POŽADAVKY KVALITY

Certifikát potvrzující shodu svařovacího procesu s požadavky kvality v oboru svařování ujišťuje, že firma AZIS Mining Sp. z o.o. splňuje veškeré požadavky normy PN-EN ISO 3834-2:2007 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost. Platnost certifikátu v období od 24. září 2014 do 23. září 2019.

partneři