Služby

Provádění důlních prací spojených s ražením a přestavbou důlního díla, zavedením technologického potrubí a důlního dopravního systému, jak rovněž zavedení a údržba zařízení pro důlní klimatizaci.

Moderní zařízení a všestranná kvalifikace zaměstnanců, kteří se plně věnují výrobě a opravě ocelových konstrukcí projektem počínaje a na výpálení, mechanickém zpracování, svařování a lakování konče.

Pracovní činnosti spojené s vestavěním, uvedením do provozu a údržbou zařízení centrální klimatizace. Vestavění a přestavba chladící instalace a jednotlivých chladících zařízení v čelbě chodby a porubu. Montáž elektrické a energetické instalace.