VÍTÁME VÁS NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH FIRMY AZIS MINING SERVICE

Nabízíme Vám široké spektrum specializovaných služeb a výrobků rozdělených do tematických skupin. Vyberte si vhodnou tematickou skupinu nebo využijte katalog 03 – výrobky a 04 – služby. Děkujeme.

Inertizace důlního díla a prostor ohraničených hrází pomoci plynného dusíku z mobilního generátoru a nivelizace schopnosti úhlí k samozahřívání prostřednictvím deaktivace jeho povrchu zajišťuje bezpečnost důlní činnosti.

Moderní zařízení a všestranná kvalifikace zaměstnanců, kteří se plně věnují výrobě a opravě ocelových konstrukcí projektem počínaje a na výpálení, mechanickém zpracování , svařování a lakování konče

Bezpečná a výkonná doprava vytěženého materiálu a strojů s použitím moderního zařízení, které omezuje vynaloženou lidskou činnost a dodatečného vybavení.

Provádění důlních prací spojených s ražením a přestavbou důlního díla, zavedením technologického potrubí a důlního dopravního systému, jak rovněž zavedení a údržba zařízení pro důlní klimatizaci.

partneři