Fundusze europejskie

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Firma AZIS Mining Service Sp. z o.o. jest Beneficjentem dla projektu „Inwestycja w nowy zakład produkcyjny prowadząca do wprowadzenia na rynek innowacyjnego Spienionego Inhibitora Górniczego źródłem przewagi konkurencyjnej firmy.”

Wartość projektu ……. 2070299,10zł.
Wartość dofinansowania ……. 730440,46zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013″

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


„AZIS”-Mining Service Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.03.03.03-24-0008/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Termin realizacji: 01.03.2017 – 20.10.2017

Wartość projektu : 271 137,50 PLN

Kwota dofinansowania : 133 129,80 PLN

 1. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2017
 2. Zapytanie ofertowe nr 5/2017 na realizację spotu promocyjnego w ramach projektu pn. „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.03.03.03-24-0008/17.
 3. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych, które wykorzystywane będą na targach w Karagandzie oraz Ałmacie.Zapytanie ofertowe 4/2017
 4. Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o poszukuje wykonawcy usługi doradczej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorcy na rynek Kazachstanu w ramach projektu pn. „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej”
 5. Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o poszukuje wykonawcy spotu reklamowego w ramach projektu pn. „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o. brała udział w projekcie „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowejwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach tego projektu firma AZIS zorganizowała swoje stoiska wystawowe na targach „Mining Week” w Karagandzie w dniach 27-29. 06.2017 oraz „Mining World Central Asia” w dniach 20-22. 09. 2017 w Ałmaty . Na stoiskach prezentowano urządzenia i produkty firmy z zakresu profilaktyki ppoż.

Podczas targów w Karagandzie została zorganizowana misja gospodarcza podczas której przedstawiciele firmy AZIS spotkali się z przedstawicielami kopalń i firm z Kazachstanu.
W dniu 06.09.2017 w stolicy Kazachstanu Astanie odbyło się Kazachstańsko- Polskie Forum Gospodarcze na którym podczas spotkania B2B prowadzone były rozmowy z przedstawicielami firm Kazachstańskich zainteresowanymi urządzeniami oferowanymi przez firmę AZIS.

W dniu 29.09.2020 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia i Górnictwo – perspektywy zrównoważonego rozwoju” odbywającej się w dniach 28-30.09.2020 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku, przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Realizacja projektu innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów z wykorzystaniem mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego”.


Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o. realizuje projekt „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych” numer umowy POIR.01.01.01.-00-0835/16-00

Cel projektu: Zdobycie nowej wiedzy na temat skutecznej inertyzacji zrobów ścian wydobywczych z wykorzystaniem prototypowej instalacji katalitycznego oczyszczania spalin.

Efektem projektu będzie skuteczne zapobieganie powstania pożarów endogenicznych oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1POIR Projekty B+R Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu….. 7 318 468,74 zł.

Wartość dofinansowania….. 3 739 534,47 zł.

 1. Firma „AZIS”- Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy kontenera socjalno-biurowego wg opisu załącznika nr 1 i rys. B/03 do zabudowy w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego.
 2. Firma „AZIS”- Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy płyt warstwowych wg wykazu załącznika nr 1 do wykonania obudowy kontenerowej urządzeń w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego.
 3. W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „Dostawa kabli energetycznych”– numer ogłoszenia 1223548.
 4. Firma „AZIS”- Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy materiałów stalowych do wykonania obudowy kontenerowej urządzeń w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i Co2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych”.
 5. „ Dostawa  kompensatorów tkaninowych do zabudowy w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego, jako mieszaniny N2 oraz CO2 ” – numer ogłoszenia 1214498.
 6. Dostawa  rozdzielnicy SN do zasilania urządzeń w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego, jako mieszaniny N2 oraz CO2 ” – numer ogłoszenia 1213152.
 7. Dostawa  katalizatorów, jako wsadu dopalaczy katalitycznych w projektowanej instalacji oczyszczania spalin silnika gazowego ” – numer ogłoszenia 1209028.
 8. Dostawa  elementów rurociągu tłocznego gazu inertnego” –  numer ogłoszenia 1207762.
 9. Dostawa  elementów rurociągu tłocznego gazu inertnego” – numer ogłoszenia 1203640.
 10. Dostawa  fabrycznie nowego generatora azotu i fabrycznie nowego generatora tlenu wg dołączonych wymagań. ” – numer ogłoszenia 1203222.
 11. „ Dostawa przepustnic o napędzie pneumatycznym do zabudowy w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego, jako mieszaniny CO2 i N2 ” – numer ogłoszenia 1200438.
 12. Dostawa  katalizatorów, jako wsadu dopalaczy katalitycznych w projektowanej instalacji oczyszczania spalin silnika gazowego ” – numer ogłoszenia 1199904.
 13. „ Dostawa  nagrzewnicy technologicznej dla gazów spalinowych z możliwością recyrkulacji wraz z szafą zasilającą ” – numer ogłoszenia 1199564.
 14. Dostawa wymiennika obrotowego wysokotemperaturowego dla gazów spalinowych z silnika gazowego celem ich przygotowania do oczyszczenia w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu” – numer ogłoszenia 1198377.
 15. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, jak również suchej chłodnicy cieczy(dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a)” – numer ogłoszenia 1193553.
 16. Wyłonienia wykonawcy kompleksowej zabudowy kanału odgałęzienia spalin silnika agregatu prądotwórczego w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch ‘Borynia” oraz zabudowa izolowanego termicznie kanału spalin od trójnika do instalacji oczyszczania spalin” – numer ogłoszenia 1187392.
 17. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, suchej chłodnicy cieczy (dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a).
 18. Przystosowanie pola nr 31 w rozdzielni głównej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”Ruch „Borynia” w celu umożliwienia zasilania projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym,wydobywającym węgiel kamienny,wykorzystująca mieszaniny gazów  inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych”–umowa nr POIR.01.01.01-00-0835/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 POIR Projekty B+R Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
 19. Firma „AZIS” – Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy transformatora suchego jako  elementu instalacji wytwarzania gazu inertnego jw. postaci mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych” – umowa nr POIR.01.01.01-00-0835/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 POIR Projekty B+R Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
 20. W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłonienia wykonawcy elementów instalacji katalitycznej w postaci reaktora rewersyjnego, reaktora wtórnego, reaktora DeNOx oraz zaworu pięciodrogowego – numer ogłoszenia 1127726.
 21. W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury zakupu sprężarek gazu inertnego – numer ogłoszenia 1127727.
 22. AZIS Mining Service Sp. z o.o. (Zamawiający)poszukuje Wykonawcy, które podejmie się kompleksowej współpracy przy opracowaniu Nowej technologii skutecznej inertyzacji zrobów rejonu czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny przy pomocy mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczenia spalin silnika gazowego wraz z bieżącą oceną skuteczności metody i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu zakładu w ramach projektu, o dofinansowanie, którego zamierza ubiegać się Zamawiający.

W dniu 27.09.2017 roku podczas 9 Szkoły Aerologii Górniczej w Białce Tatrzańskiej przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Innowacyjna technologia inertyzacji zrobów z wykorzystaniem spalin silnika gazowego.”

W dniach 20-22.11.2017 podczas Polskiego Kongresu Górniczego w Krakowie przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Koncepcja innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów z wykorzystaniem spalin silnika gazowego.”

W dniu 29.09.2020 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia i Górnictwo – perspektywy zrównoważonego rozwoju” odbywającej się w dniach 28-30.09.2020 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku, przedstawiono prezentację i wygłoszono referat pt. „Realizacja projektu innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów z wykorzystaniem mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego”.

Ogłoszenia

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service sp. z o.o.
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K
Copyright © 2021 azis.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone