Informační doložka

Každý subjekt údajů má právo získat
informace o zásadách zpracování a zabezpečení údajů a kontrole jejich zpracování na základě
článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Správcem vašich osobních údajů je společnost AZIS Mining Service Sp. z o.o. se sídlem ve Wodzisławu Śląském na adrese os. 1-go Maja 16K, s přiděleným daňovým identifikačním číslem (NIP): 6330005021, s přiděleným číslem REGON: 272034407, E-mailová adresa: azis@azis.pl
 2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zodpovězení dotazu položeného v kontaktním formuláři a předložení nabídky, pokud o ni osoba poskytující souhlas požádá.
 3. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je: Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ (GDPR):
  • pro účely zodpovězení dotazů prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. a RODO (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které je za účelem vyřízení věci)
  • za účelem splnění právní povinnosti, např. vyplývající z daňových nebo účetních předpisů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. c
 4. Doba uchovávání osobních údajů:
  1. osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření nebo plnění smlouvy a plnění právní povinnosti správce budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu nezbytně nutnou pro:
   • podporu prodeje zákazníkům (např. vyřizování reklamací)
   • osobní identifikační údaje vyřizování stížností)
   • ochrana nebo uplatnění případných nároků
   • splnění právní povinnosti správce údajů (např. vyplývající z daňových nebo účetních předpisů)
  2. osobní údaje zpracovávané za účelem zodpovězení dotazů prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách do doby podání účinné námitky, nejdéle však jeden rok od ukončení korespondence
  3. osobní údaje zpracovávané na základě samostatného souhlasu budou uchovávány do jeho odvolání.
 5. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo kdykoli odvolat souhlas (aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním)
 6. Když se domníváte, že Azis Mining Service sp. z o.o, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 7. Poskytnutí Vašich osobních údajů v rozsahu zákonných požadavků je povinné a ve zbytku je dobrovolné.
Kontaktujte nás
Napište nám
azis@azis.pl
Navštivte naše sídlo
Azis Mining Service
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K
Copyright © 2021 azis.pl - Všechna práva vyhrazena