Zásady používání souborů cookie

Následující zásady používání souborů cookie definují zásady ukládání a přístupu k údajům v zařízeních uživatelů, kteří používají webové stránky, za účelem poskytování elektronických služeb správcem webových stránek.

§ 1 Definice

 • Služba – webové stránky fungující na adrese www.azis.pl
 • Externí služba – webové stránky partnerů, poskytovatelů služeb nebo zákazníků Správce.
 • Správce – AZIS Mining Service Sp. z o.o. se sídlem ve Wodzisław Śląski, os. 1-go Maja 16K, daňové identifikační číslo (NIP): 6330005021, identifikační číslo podniku (REGON): 272034407, poskytující služby elektronicky prostřednictvím Služby a ukládající a zpřístupňující informace v zařízeních Uživatele.
 • Uživatel – fyzická osoba, které Správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím Webových stránek.
 • Zařízení – elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím uživatel získává přístup k Webovým stránkám.
 • Cookies – textové údaje shromažďované ve formě souborů umístěných v zařízení uživatele.


§ 2 Typy souborů cookie

 • Interní soubory cookie – soubory umístěné a načtené ze zařízení uživatele teleinformačním systémem služby.
 • Externí soubory cookie – soubory umístěné a načtené z uživatelského zařízení IT systémy externích služeb.
 • Soubory cookie relace – soubory umístěné a načtené ze zařízení uživatele službou nebo externími službami během jedné relace daného zařízení. Po ukončení relace jsou soubory z uživatelského zařízení odstraněny.
 • Trvalé soubory cookie – soubory, které Webové stránky nebo externí služby ukládají a čtou ze zařízení uživatele, dokud nejsou ručně vymazány. Soubory cookie se po skončení relace zařízení automaticky neodstraní, pokud není v konfiguraci uživatelského zařízení nastaveno, aby se soubory cookie po skončení relace zařízení odstranily.


§ 3 Bezpečnost

 • Mechanismy ukládání a načítání – Mechanismy ukládání a načítání souborů cookie neumožňují načítání osobních údajů nebo důvěrných informací z uživatelského zařízení. Přenos virů, trojských koní a jiných červů do uživatelského zařízení je prakticky nemožný.
 • Interní soubory cookie – interní soubory cookie používané správcem jsou pro uživatelské zařízení bezpečné.
 • Externí soubory cookie – správce neodpovídá za bezpečnost souborů cookie pocházejících od partnerů služby. Seznam partnerů naleznete dále v těchto Zásadách používání souborů cookie.


§ 4 Účely použití souborů cookie

 • Statistické údaje – Správce a externí služby používají soubory cookie ke shromažďování a zpracování statistických údajů, jako jsou např. statistiky návštěv, statistiky uživatelských zařízení nebo statistiky chování uživatelů. Údaje jsou shromažďovány za účelem analýzy a zlepšování webových stránek.

§ 5 Externí webové stránky

Správce spolupracuje s následujícími externími službami, které mohou do zařízení uživatele ukládat soubory cookie:

 • Google Analytics

§ 6 Možnosti stanovení podmínek ukládání a přístupu k údajům na zařízení uživatele prostřednictvím webových stránek a externích služeb

 • Uživatel může kdykoli samostatně změnit nastavení ukládání, mazání a přístupu k uloženým souborům cookie.
 • Informace o tom, jak zakázat soubory cookie v nejoblíbenějších počítačových prohlížečích a mobilních zařízeních, jsou k dispozici na webových stránkách: Jak zakázat soubory cookie.
 • Uživatel může kdykoli vymazat všechny soubory cookie, které byly dosud uloženy pomocí nástrojů zařízení uživatele, jehož prostřednictvím uživatel využívá služeb webových stránek.

§ 7 Požadavky na služby

 • Omezení ukládání souborů cookie a přístupu k nim v zařízení uživatele může mít za následek nefunkčnost některých funkcí webových stránek.
 • Správce nenese odpovědnost za nesprávné fungování webových stránek v případě, že uživatel jakýmkoli způsobem omezí ukládání a čtení souborů cookie.

§ 8 Změny v zásadách používání souborů cookie

 • Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady používání souborů cookie kdykoli změnit bez předchozího upozornění uživatelů.
 • Změny zásad používání souborů cookie budou vždy zveřejněny na těchto webových stránkách.
 • Změny vstupují v platnost dnem zveřejnění zásad používání souborů cookie.
Kontaktujte nás
Napište nám
azis@azis.pl
Navštivte naše sídlo
Azis Mining Service
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K
Copyright © 2021 azis.pl - Všechna práva vyhrazena