Služby pro doly

Ražení důlního díla:

 • ražení důlního díla v podobě kamenných chodeb (překopy),
 • ražení důlního díla v podobě uhelných a uhelno-kamenných (svažná, dovrchní dílo, ventilační chodby),
 • ražení důlního díla v podobě komor (technologické výklenky, sklepy pod vestavbu mechanických zařízení).

Přestavba důlního dila:

 • přestavba důlního díla s přibírkou stropu (nadloží) a boku,
 • vtlačení výztuže v již existující rozměrový profil důlního díla,
 • zpevnění výztuže ocelovými nebo dřevěnými prvky,
 • vylití zpevňující cementové vrstvy.

Přeprava těživa a dodávka jiných materiálů pomoci závěsné dráhy a samovyklápěcích kontejnerů.


Navržení a montáž „na klíč” chladící důlní instalace s výkonem do 15 MW:

 • zhotovení projektu chladící instalace pro dané geologické podmínky na základě schématu potencionální ventilační sítě,
 • dodávka zařízení a dalšího materiálu nutných k realizaci projektu na základě závazné objednávky,
 • montáž chladících agregátů, sítě potrubí, chladiče vzduchu a chladiče výparů,
 • příprava důlního díla k vestavbě chladících agregátů a chladiče výparů.

Instalace a odstranění dopravních zařízení pro přepravu těživa a jiných materiálů v důlním díle:

 • instalace a odstranění stěnových dopravníků,
 • instalace a odstranění stěnových souprav,
 • instalace a odstranění pásových dopravníků všech typů,
 • instalace a odstranění lanové nebo dieslové závěsné dráhy,
 • instalace a odstranění lanové nebo zubaté počvové dráhy.

Zavedení a odstranění potrubí:

 • zavedení a odstranění všech typů potrubí s průměrem do 500 mm.

Prodej přírubových a izolačních trubek:

 • realizace objednávky v souladu s objednaným průměrem a délkou v požadovaném termínu.

Oprava dopravních prostředků pro přepravu těživa a jiných materiálů:

 • oprava ozubených převodů (ozubeného soukolí),
 • oprava částí hřeblového stěnového dopravníku,
 • oprava pohonu závěsné lanové dráhy.

Obnova vsázkového důlního materiálu:

 • obnova výztužových prvků (tvarování jednoduchých výztuží),
 • obnova válečků a vzpěr pásových dopravníků.

Zajištění těchnického a provozního zázemí pro zaměstnance spojené s důlní dopravou.

Kontaktujte nás
Napište nám
azis@azis.pl
Navštivte naše sídlo
Azis Mining Service
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K
Copyright © 2021 azis.pl - Všechna práva vyhrazena