KONTEJNEROVÝ AGREGÁT DUSÍKU WA-700

Kontejnerový agregát dusíku typu PSA je určen k trvalé výrobě dusíku z atmosférického vzduchu s min. 97 % čistotou, výkonem 700 m3/h a tlakem 6-8 barů

Viz více

MODULOVÝ MÍSIČ TYPU MP

Modulový mísič typu MP slouží k přípravě vodní směsi složek A a B zpěněného důlního inhibitoru SIG-1

Viz více

SYSTÉM PODZEMNÍ SKUPINOVÉ KLIMATIZACE

Naše firma má velké zkušenosti ve stavbě, modernizaci, přestavbě, rekonstrukci a údržbě důlní klimatizace na území Polské a České republiky.

Viz více

ZPĚNĚNÝ DŮLNÍ INHIBITOR SIG-1

Hlavním cílem inhibitoru SIG-1 je omezení samozahřívacího procesu uhlí prostřednictvím dezaktivace jeho povrchu, čímž dojde k prodloužení inkubační doby požáru.

Viz více

BEZTÁHLOVÉ ZAŘÍZENÍ URČENÉ K POSUVU STĚNOVÝCH SOUSTAV BISUP-W/1, W/2

Zařízení typu BISUP-W je určeno k posunu stěnové soustavy a celého hřeblového dopravníku spolu s postupem porubní fronty. Jeho jednoduchá konstrukce a velká tažná síla mohou být využity rovněž k přesunu a dopravě strojů a zařízení s velkou hmotností

Viz více

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA TĚŽIVA A MATERIÁLU

Dopravní systém s použitím kontejnerů určených k přepravě těživa a dalšího materiálu, jak rovněž k přepravě obloukovitých výztuží firmy AZIS Miting Service Sp. z o.o. Umožňuje snadné přemístění materiálu různými dopravními prostředky bez nutnosti jejich vyloženi.

Viz více

MECHANICKÁ STĚNOVÁ SOUSTAVA AZIS-1200

Mechanická stěnová soustava AZIS-1200 slouží k přenesení těživa ze stěnového porubu s vysokou těžbou na koaxiálně umístěný pásový dopravník. Konstrukce stěnové soustavy je založena na podsystému hřeblového dopravníku s pohonem, žlaby a řetězy a na podsystému spřažené zpětné stanice, která se nachází na speciální, k tomuto účelu určené podpůrné konstrukci

Viz více

PLOŠINA PRO PŘEVOZ ŽLABŮ

Plošina slouží k převozu žlabů hřeblových stěnových dopravníků z povrchu do dolu mezi jednotlivými patrami a po drážním tělese v porubu a na povrchu

Viz více

SAMOPOSUVNÉ ZAŘÍZENÍ K POSUNU POHONU VÝSYPOVÉHO STĚNOVÉHO DOPRAVNÍKU SUPEN W/F

Zařízení typu SUPEN W/F slouží k přemístění pohonu výsypového stěnového dopravníku v souladu s postupem porubu.

Viz více

SAMOSTATNÁ HYDRAULICKÁ STOJKA S CENTRÁLNÍM NAPÁJENÍM „AZIS”

Hydraulické stojky s centrálním napájením AZIS výrobce Mining Service Sp. z o.o. slouží k zastavění důlního díla

Viz více
Kontaktujte nás
Napište nám
azis@azis.pl
Navštivte naše sídlo
Azis Mining Service
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K
Copyright © 2021 azis.pl - Všechna práva vyhrazena