< Vraťte na vyrobky

ZPĚNĚNÝ DŮLNÍ INHIBITOR SIG-1

SIG-1

Hlavním cílem inhibitoru SIG-1 je omezení samozahřívacího procesu uhlí prostřednictvím dezaktivace jeho povrchu, čímž dojde k prodloužení inkubační doby požáru.

Inhibitor je určen k:

  • mezení nebezpečí požáru v aktivním důlním díle,
  • utěsnění vyrubaného důlního díla,
  • utěsnění chodeb důlního díla v místě protnutí s uhelnou slojí,
  • utěsnění prozatimní a trvalé ochranné hráze.

Může být použit v důlním díle s nebezpečím výbuchu metanu stupně „a“, „b“ nebo „c“.

Podle klasifikace Hlavního báňského úřadu pro Polskou republiku je SIG-1 zařazen do IV. třídy inhibitorů určených k omezení samozahřívacího procesu uhlí.


SIG-1 prošel mnoha laboratorními zkouškami a atesty. Bylo prokázáno, že vytvořená pěna je nehořlavá, netoxická, není náchylná k elektrizaci a nekumuluje elektrostatické náboje. Rovněž nemá negativní vliv na práci čidel automatické CO-metrie a metanometrie.

SIG-1 získal pozitivní hodnocení Toxikologického oddělení polského Státního zdravotního ústavu a Státní hygienické stanice – atest č. PZH/HT-2611/2012 a získal certifikát certifikační jednotky GIG Hlavního báňského úřadu pro Polskou republiku č. B/2237/2011.


Složky k výrobě SIG-1 tvoří:

  • složka A – bentonit special,
  • složka B – pěnící antipyrogenický roztok,
  • voda,
  • stlačený vzduch nebo dusík.

Pomoci modulového mísiče MP se připraví vodní směs složek A a B a následně pomoci potrubí a čerpadla se vtlačí do pěnícího zařízení, které je vestavěno na místě použití SIG-1. V něm s použitím stlačeného vzduchu nebo dusíku dojde ke zpěnění a zpěněná směs je pak vytlačena ven.


Kontaktujte nás
Napište nám
azis@azis.pl
Navštivte naše sídlo
Azis Mining Service
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K
Copyright © 2021 azis.pl - Všechna práva vyhrazena