< Wróć do produktów

Spieniony inhibitor górniczy SIG-1

SIG-1

Głównym zadaniem SIG-1 jest obniżenie skłonności węgla do samozagrzewania się poprzez dezaktywację jego powierzchni, a tym samym do wydłużenia okresu inkubacji pożaru.

Przeznaczony jest do:

  • zwalczania zagrożenia pożarowego w zrobach czynnych ścian,
  • uszczelniania zrobów likwidowanych ścian,
  • uszczelniania wyrobisk korytarzowych w miejscu przecinania pokładów węgla,
  • uszczelniania tam izolacyjnych tymczasowych i stałych.

Może być stosowany w wyrobiskach górniczych ze stopniem zagrożenia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

SIG-1 został zaliczony do IV klasy inhibitorów procesu samozagrzewania się węgla wg klasyfikacji opracowanej w Głównym Instytucie Górnictwa.

SIG-1 uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego oraz posiada certyfikat jednostki certyfikującej GIG.

SIG-1 uzyskał pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii Środowiskowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny atest nr PZH/HT-2611/2012 oraz posiada certyfikat jednostki certyfikującej GIG nr B/2237/2011.

Produktami do wytwarzania SIG-1 są:

  • składnik A – bentonit special,
  • składnik B – roztwór antypirogeniczno – spieniający,
  • woda,
  • sprężone powietrze lub azot.

Wodną mieszaninę składników A i B przygotowuje się w modułowym mieszalniku MP, a następnie przy pomocy linii wężowej i pompy podającej tłoczy do urządzenia spieniającego zabudowanego w miejscu stosowania SIG-1, gdzie przy pomocy sprężonego powietrza lub azotu następuje spienienie i wyrzut spienionej mieszanki.

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service sp. z o.o.
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K