Služby poskytované českou pobočkou

AZIS Mining Service, organizační složka – 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, č. 883

Přehled služeb poskytovaných českou pobočkou:

  1. Trvalá údržba zařízení centrální klimatizace v důlních prostorech s výkonem nad 10 MW.
  2. Údržba pevných zařízení chladícího systému důlního díla – tlaková stavidla SIEMAG.
  3. Montáž, odstranění, přestavba celku nebo částí důlní chladící instalace v čelbě raženého důlního díla a porubu.
  4. Údržba, výměna nebo oprava zařízení, které jsou součástí řídícího, vizualizačního a registračního systému – registrace jednotlivých prvků (měřící uzly, kebely, potrubí, šoupátka, měřič parametrů chladící vody, chlazení vzduchu, filtry atd.), které jsou součástí důlní chladící instalace.
  5. Zavedení všech druhů (typů) potrubí určených k dodávce pracovního média do důlního díla.
  6. Montáž elektrické a energetické instalace, jak např. rozvodné stanice, kabely a vodiče vedené v důlním díle.
czechy1 czechy2

partneři