Ogłoszenia

Firma „AZIS”- Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy kontenera socjalno-biurowego wg opisu załącznika nr 1 i rys. B/03 do zabudowy w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego.

Czytaj więcej

Firma „AZIS”- Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy płyt warstwowych wg wykazu załącznika nr 1 do wykonania obudowy kontenerowej urządzeń w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „Dostawa kabli energetycznych” – numer ogłoszenia 1223548.

Czytaj więcej

Firma „AZIS”- Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy materiałów stalowych do wykonania obudowy kontenerowej urządzeń w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i Co2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania […]

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa  kompensatorów tkaninowych do zabudowy w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego, jako mieszaniny N2 oraz CO2 ” – numer ogłoszenia 1214498.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa  rozdzielnicy SN do zasilania urządzeń w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego, jako mieszaniny N2 oraz CO2 ” – numer ogłoszenia 1213152.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „Dostawa  katalizatorów, jako wsadu dopalaczy katalitycznych w projektowanej instalacji oczyszczania spalin silnika gazowego ” – numer ogłoszenia 1209028.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich ponownie zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa  elementów rurociągu tłocznego gazu inertnego” –  numer ogłoszenia 1207762.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „Dostawa  elementów rurociągu tłocznego gazu inertnego” – numer ogłoszenia 1203640.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa  fabrycznie nowego generatora azotu i fabrycznie nowego generatora tlenu wg dołączonych wymagań. ” – numer ogłoszenia 1203222.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa przepustnic o napędzie pneumatycznym do zabudowy w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego, jako mieszaniny CO2 i N2 ” – numer ogłoszenia 1200438.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa  katalizatorów, jako wsadu dopalaczy katalitycznych w projektowanej instalacji oczyszczania spalin silnika gazowego ” – numer ogłoszenia 1199904.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa  nagrzewnicy technologicznej dla gazów spalinowych z możliwością recyrkulacji wraz z szafą zasilającą ” – numer ogłoszenia 1199564.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa wymiennika obrotowego wysokotemperaturowego dla gazów spalinowych z silnika gazowego celem ich przygotowania do oczyszczenia w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu” – numer ogłoszenia 1198377.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, jak również suchej chłodnicy cieczy (dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a)” – numer ogłoszenia 1193553.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Wyłonienia wykonawcy kompleksowej zabudowy kanału odgałęzienia spalin silnika agregatu prądotwórczego w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch ‘Borynia” oraz zabudowa izolowanego termicznie kanału spalin od trójnika do instalacji oczyszczania spalin” – numer ogłoszenia 1187392.

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, suchej chłodnicy cieczy (dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a).

Czytaj więcej

Przystosowanie pola nr 31 w rozdzielni głównej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” w celu umożliwienia zasilania projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych […]

Czytaj więcej

Firma „AZIS” – Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy transformatora suchego jako  elementu instalacji wytwarzania gazu inertnego jw. postaci mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika […]

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłonienia wykonawcy elementów instalacji katalitycznej w postaci reaktora rewersyjnego, reaktora wtórnego, reaktora DeNOx oraz zaworu pięciodrogowego – numer ogłoszenia 1127726.

Czytaj więcej

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury zakupu sprężarek gazu inertnego – numer ogłoszenia 1127727.

Czytaj więcej

Informujemy o unieważnieniu postępowania przetargowego na wybór oferty wykonawcy spotu reklamowego promującego firmę w związku z realizacją projektu .„Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.03.03.03-24-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 na realizację spotu promocyjnego w ramach projektu pn. „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.03.03.03-24-0008/17.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych, które wykorzystywane będą na targach w Karagandzie oraz Ałmacie.

Czytaj więcej

Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o poszukuje wykonawcy usługi doradczej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorcy na rynek Kazachstanu w ramach projektu pn. „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w […]

Czytaj więcej

Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o poszukuje wykonawcy spotu reklamowego w ramach projektu pn. „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny […]

Czytaj więcej

AZIS Mining Service Sp. z o.o. (Zamawiający) poszukuje Wykonawcy, które podejmie się kompleksowej współpracy przy opracowaniu Nowej technologii skutecznej inertyzacji zrobów rejonu czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny przy pomocy mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczenia spalin silnika gazowego wraz z bieżącą oceną skuteczności metody i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu […]

Czytaj więcej
Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service sp. z o.o.
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K