Dostawa elementów rurociągu tłocznego gazu inertnego

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: Dostawa  elementów rurociągu tłocznego gazu inertnego” – numer ogłoszenia 1203640.

Treść ogłoszenia

inteligenty_rozwoj

Ogłoszenia