Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, jak również suchej chłodnicy cieczy(dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a)”

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, jak również suchej chłodnicy cieczy(dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a)” – numer ogłoszenia 1193553.
Treść ogłoszenia

inteligenty_rozwoj

Ogłoszenia