Dostawa kompensatorów tkaninowych do zabudowy w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego, jako mieszaniny N2 oraz CO2

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa  kompensatorów tkaninowych do zabudowy w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego, jako mieszaniny N2 oraz CO2 ” – numer ogłoszenia 1214498.

Treść ogłoszenia

inteligenty_rozwoj

Ogłoszenia