Dostawa materiałów stalowych do wykonania obudowy kontenerowej urządzeń w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego

Firma „AZIS”- Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy materiałów stalowych do wykonania obudowy kontenerowej urządzeń w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i Co2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych”.

Treść zapytania ofertowego

inteligenty_rozwoj

 

Ogłoszenia