Dostawa przepustnic o napędzie pneumatycznym do zabudowy w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego, jako mieszaniny CO2 i N2

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa przepustnic o napędzie pneumatycznym do zabudowy w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego, jako mieszaniny CO2 i N2 ” – numer ogłoszenia 1200438.

Treść ogłoszenia

inteligenty_rozwoj

Ogłoszenia