Dostawa wymiennika obrotowego wysokotemperaturowego dla gazów spalinowych z silnika gazowego celem ich przygotowania do oczyszczenia w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Dostawa wymiennika obrotowego wysokotemperaturowego dla gazów spalinowych z silnika gazowego celem ich przygotowania do oczyszczenia w projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu” – numer ogłoszenia 1198377.

Treść ogłoszenia

inteligenty_rozwoj

Ogłoszenia