Kompleksowa zabudowa kanału odgałęzienia spalin silnika agregatu prądotwórczego w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „ Borynia” oraz zabudowa izolowanego termicznie kanału spalin od trójnika do instalacji oczyszczania spalin w ramach projektu Kompleksowa zabudowa kanału odgałęzienia spalin silnika agregatu prądotwórczego w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „ Borynia” oraz zabudowa izolowanego termicznie kanału spalin od trójnika do instalacji oczyszczania spalin w ramach projektu

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury: „ Wyłonienia wykonawcy kompleksowej zabudowy kanału odgałęzienia spalin silnika agregatu prądotwórczego w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch ‘Borynia” oraz zabudowa izolowanego termicznie kanału spalin od trójnika do instalacji oczyszczania spalin” – numer ogłoszenia 1187392.


Treść ogłoszenia

inteligenty_rozwoj

Ogłoszenia