Dostawa transformatora suchego jako elementu instalacji wytwarzania gazu inertnego jw. postaci mieszaniny N2 i CO2

Firma „AZIS” – Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy transformatora suchego jako  elementu instalacji wytwarzania gazu inertnego jw. postaci mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych” – umowa nr POIR.01.01.01-00-0835/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 POIR Projekty B+R Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.Ogłoszenie Formularz ofertowy Załącznik do formularza ofertowegoAktualizacja 08.01.2019r.„Podczas postępowania przetargowego na dostawę transformatora suchego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  „EG System” Sp. z o.o. Sp. k. 02-676 Warszawa ul. Postępu 15c, z ceną netto 45 062,33 zł. oraz ceną brutto 55 426,67 zł. Dziękujemy wszystkim firmom za złożone oferty.”inteligenty_rozwoj
Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service sp. z o.o.
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K