Usługi prowadzone przez oddział czeski

AZIS Mining Service organizacni slożka – 735 64 Havirov – Postredni Sucha 883

Wykaz robót prowadzonych przez oddział:

  1. Permanentna obsługa urządzeń klimatyzacji centralnej w części dołowej o mocy powyżej 10 MW.
  2. Obsługa urządzeń stacjonarnych- śluz ciśnieniowych SIEMAG- instalacji chłodniczych wyrobisk podziemnych.
  3. Montaż, demontaż, przebudowa całości bądź części dołowych instalacji chłodniczych w czynnych przodkach wyrobisk drążonych i ścianowych.
  4. Obsługa, wymiana bądź naprawa urządzeń systemów sterowania, wizualizacji i rejestracji wszystkich elementów / węzły pomiarowe, kable, rurociągi, zasuwy, mierniki parametrów wody chłodniczej, chłodnice powietrza, filtry itp./ wchodzących w skład wyposażenia dołowych instalacji chłodniczych.
  5. Montaż wszystkich rodzajów / typów / rurociągów do przesyłu mediów w wyrobiskach podziemnych.
  6. Montaż instalacji elektro-energetycznych takich jak: rozdzielnie polowe, oddziałowe, kable i przewody w podziemnych wyrobiskach kopalni.
Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service sp. z o.o.
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K