< Wróć do produktów

Wóz specjalny WS-1/AZIS

Wóz specjalny WS-1/AZIS

Wóz specjalny WS-1/AZIS przeznaczony jest do transportu elementów sekcji obudowy zmechanizowanej jak stropnice zasadnicze, stropnice odzawałowe, spągnice oraz innych elementów maszyn i urządzeń o dużych i niestandardowych wymiarach geometrycznych, jako elementów o wymiarach przekraczających w położeniu poziomym gabaryty ruchowe w transporcie szybowym i podziemnym transporcie kołowym. Konstrukcja wozu pozwala na pionowe usytuowanie transportowanych elementów na jednostce oraz na mechaniczne zablokowanie takiego położenia, dzięki czemu umożliwia bezpieczne prowadzenie transportu takich elementów w klatkach szybowych z powierzchni pod ziemię lub pomiędzy poszczególnymi poziomami w kopalni, jak również zwiększa możliwości transportowe i efektywność transportu na głównych drogach kopalnianego przewozu kołowego. Wóz wyposażony jest w stałe elementy ustalające, stabilizujące i blokujące umożliwiające stabilne posadowienie transportowanego elementu wzdłużnie na jednostce transportowej w etapie załadunku, rozładunku i postoju bez konieczności używania dodatkowych elementów jak łańcuchy, śruby, zamki itp. Wyposażenie jednostki w uchwyty, ogniwa mocujące zapewniają możliwość dodatkowego zamocowania ładunku przy pomocy pasów transportowych lub łańcuchów. Wóz WS-1/AZIS jest przystosowany do zastosowania do łączenia jednostek dopuszczonych ogniw sprzęgających i rozwór sztywnych.

Posiada dopuszczenie WUG o znakach GM-22/17 do stosowania jako jednostka taboru kopalnianego w polach niemetanowych i metanowych w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Obudowa
Stropnica

długość bez ogniw sprzęgających3338±20 mm
szerokość1056±10 mm
wysokość1425±10 mm
rozstaw osi1000 mm
masa wozu1010±20 kg
rozstaw między konsolami600 mm
max. nośność60 kN
rozstaw torowiska900 mm
max. dopuszczalna prędkość3,5 m/s
wysokość sprzęgania190±10 mm i 310±10 mm
maksymalne obciążenie sprzęgu75kN

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service sp. z o.o.
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K