Zapytanie ofertowe – produkcja spotu reklamowego

Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o poszukuje wykonawcy spotu reklamowego w ramach projektu pn. „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Informacja:
W związku z potrzebą dokonania stosownych wyjaśnień , ewentualnych uzupełnień decyzja o wyborze wykonawcy spotu reklamowego zostanie ogłoszona na stronie w dniu 04.05.2017.

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Wyjaśnienie
Unieważnienie zapytania

Ogłoszenia