Zapytanie ofertowe

AZIS Mining Service Sp. z o.o. (Zamawiający) poszukuje Wykonawcy, które podejmie się kompleksowej współpracy przy opracowaniu Nowej technologii skutecznej inertyzacji zrobów rejonu czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny przy pomocy mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczenia spalin silnika gazowego wraz z bieżącą oceną skuteczności metody i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu zakładu w ramach projektu, o dofinansowanie, którego zamierza ubiegać się Zamawiający.

zapytanie_ofertowe_18.05.2016

Wybór oferty

Ogłoszenia