Protipožární opatření


produkt

KONTEJNEROVÝ AGREGÁT DUSÍKU WA-700

Kontejnerový agregát dusíku typu PSA je určen k trvalé výrobě dusíku z atmosférického vzduchu s min. 97 % čistotou, výkonem 700 m3/h a tlakem 6-8 barů. více zde >>

mieszalnik-mp

MODULOVÝ MÍSIČ TYPU MP

Modulový mísič typu MP slouží k přípravě vodní směsi složek A a B zpěněného důlního inhibitoru SIG-1. více zde >>

sig-1

ZPĚNĚNÝ DŮLNÍ INHIBITOR SIG-1

Hlavním cílem inhibitoru SIG-1 je omezení samozahřívacího procesu uhlí prostřednictvím dezaktivace jeho povrchu, čímž dojde k prodloužení inkubační doby požáru. více zde >>

chlodnica

VRSTVENÉ LUTNOVÉ CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU CHWL-800, CHWL-1000, CHWL-1200

Hlavním úkolem vrstveného lutnového chladícího zařízení (ventilátoru) je snížení teploty vzduchu, který je do důlního díla přiváděn. více zde >>

tama

AUTOMATICKÁ VENTILAČNÍ HRÁZ (DVEŘE)

Automatické ventilační hráze určitě pozvedne technologickou úroveň již vestavěných ventilačních zařízení, jak rovněž zvýší bezpečnost práce ve vašem dole. více zde >>

klimatyzacja1

SYSTÉM PODZEMNÍ SKUPINOVÉ KLIMATIZACE

Naše firma má velké zkušenosti ve stavbě, modernizaci, přestavbě, rekonstrukci a údržbě důlní klimatizace na území Polské a České republiky. více zde >>