Profilaktyka przeciwpożarowa


Górnicza Chłodziarka Azotu GCA

Górnicza Chłodziarka Azotu GCA

Górnicza chłodziarka azotu GCA przeznaczona jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. czytaj więcej >>

produkt

Kontenerowa wytwornica azotu WA-700

Kontenerowa wytwornica azotu typ PSA przeznaczona jest do ciągłego wytwarzania azotu o czystości min. 97% przy wydatku 700Nm3/h i ciśnieniu 6-8 bar z powietrza atmosferycznego. czytaj więcej >>

mieszalnik-mp

Mieszalnik modułowy typu MP

Mieszalnik MP służy do przygotowania wodnej mieszaniny składników A i B spienionego inhibitora górniczego SIG-1. czytaj więcej >>

sig-1

Spieniony inhibitor górniczy SIG-1

Głównym zadaniem SIG-1 jest obniżenie skłonności węgla do samozagrzewania się poprzez dezaktywację jego powierzchni, a tym samym do wydłużenia okresu inkubacji pożaru. czytaj więcej >>

klimatyzacja1

Układy podziemnych klimatyzacji grupowych

Firma nasza posiada duże doświadczenie w budowie, modernizacji, przebudowie i utrzymaniu sprawności instalacji klimatycznych w kopalniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. czytaj więcej >>