Usługi górnicze

Prowadzenie robót górniczych związanych z drążeniem i przebudową wyrobisk górniczych, montażem rurociągów technologicznych i ciągów transportu dołowego, jak również zabudowę i obsługę urządzeń klimatyzacji dołowej.

Usługi prowadzone przez oddział czeski

Prowadzenie robót związanych z zabudową, uruchomieniem i obsługą urządzeń klimatyzacji centralnej. Zabudowa i przebudowa urządzeń i instalacji chłodniczych w przodkach wyrobisk korytarzowych i scianowych. Montaże instalacji elektro – energetycznych.

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K
Copyright © 2021 azis.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone