Usługi

Prowadzenie robót górniczych związanych z drążeniem i przebudową wyrobisk górniczych, montażem rurociągów technologicznych i ciągów transportu dołowego, jak również zabudowę i obsługę urządzeń klimatyzacji dołowej.

Nowoczesne urządzenia i wykwalifikowana kadra techniczna zaangażowana w procesach produkcyjnych i remontowych konstrukcji stalowych od projektowania, wypalania, obróbki mechanicznej i spawania do śrutowania i nakładania powłok lakierniczych.

Prowadzenie robót związanych z zabudową, uruchomieniem i obsługą urządzeń klimatyzacji centralnej. Zabudowa i przebudowa urządzeń i instalacji chłodniczych w przodkach wyrobisk korytarzowych i scianowych. Montaże instalacji elektro – energetycznych.