Usługi górnicze

Drążenie wyrobisk górniczych:

 • drążenie wyrobisk korytarzowych kamiennych (przekopy),
 • drążenie wyrobisk korytarzowych węglowych, węglowo – kamiennych (pochylnie, dowierzchnie, chodniki wentylacyjne),
 • drążenie wyrobisk komorowych (wnęki technologiczne, piwnice pod zabudowę urządzeń mechanicznych).

Przebudowa wyrobisk:

 • przebudowa wyrobisk z przybierką stropu i ociosów,
 • wpinanie obudowy w istniejący obrys gabarytowy wyrobiska,
 • wzmacnianie obudowy elementami stalowymi lub drewnianymi,
 • wykonywanie wzmacniających powłok cementowych.

Zastosowanie sposobu odstawy urobku i dostawy materiałów przy pomocy kolei podwieszanej i samowyładowczych kontenerów.


Projektowanie i montaż „pod klucz” instalacji chłodniczych podziemnych wyrobisk górniczych o mocy do 15 MW:

 • wykonanie projektu instalacji dla danych warunków geologicznych w oparciu o istniejący schemat potencjalnej sieci wentylacyjnej,
 • dostawa urządzeń i materiałów potrzebnych do realizacji projektu w oparciu o złożone zamówienia,
 • montaż agregatów chłodniczych, sieci rurociągów, chłodnic powietrza i chłodnic wyparnych,
 • przygotowanie wyrobisk dla zabudowy agregatów chłodniczych i chłodnic wyparnych.

Montaż i demontaż urządzeń transportu urobku i materiałów w wyrobiskach górniczych:

 • montaż i demontaż przenośników ścianowych,
 • montaż i demontaż kompleksów podścianowych,
 • montaż i demontaż przenośników taśmowych wszystkich typów,
 • montaż i demontaż kolejek podwieszanych linowych i spalinowych,
 • montaż i demontaż kolejek spągowych linowych i zębatych.

Montaż i demontaż rurociągów:

 • montaż i demontaż wszystkich typów rurociągów w zakresie średnic do 500mm.

Remont środków transportu dołowego urobku i materiałów:

 • remont przekładni zębatych,
 • remont członów przenośników zgrzebłowych ścianowych,
 • remont napędów kolejek linowych podwieszanych.

Regeneracja materiałów górniczych wsadowych:

 • regeneracja elementów obudowy (profilowanie obudowy prostej),
 • regeneracja krążników i wsporników przenośników taśmowych.

Zapewnienie zaplecza techniczno – ruchowego dla brygad transportowych zatrudnionych na dole.

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service sp. z o.o.
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K