< Wróć do produktów

Zmechanizowany zespół podścianowy AZIS-1200

Zmechanizowany zespół podścianowy AZIS-1200

Zmechanizowany zespół podścianowy AZIS-1200 służy do odstawy urobku ze ścian o dużej koncentracji wydobycia i przekazanie go na współosiowo ułożony przenośnik taśmowy. Konstrukcja zespołu podścianowego zbudowana jest na podzespołach przenośnika zgrzebłowego dopuszczonej budowy takich jak napęd, rynny, łańcuch oraz zespolonej stacji zwrotnej przenośnika taśmowego, posadowionej na specjalnie przystosowanej w tym celu konstrukcji wsporczej.

Dodatkowo zespół podścianowy wyposażony jest w urządzenia: „BISUP-W” – służący do przesuwania zespołu podścianowego w całości wraz z postępem czoła ściany; „SUPEN W/F” – urządzenie służące do przebudowy ciągłej napędu wysypowego przenośnika ścianowego, będących konstrukcją naszej firmy. Zespół „AZIS-1200” przystosowany jest do współpracy z przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym z wysypem czołowym lub bocznym.

Konstrukcja trasy umożliwia posadowienie w specjalnych uchwytach elementów wyposażeń przyścianowych takich jak: wyłączniki, szafy, skrzynie narzędziowe, kable, przewody ciśnieniowe itp, które są przemieszczane wraz z przesuwem zespołu. W trasie przenośnika może być zabudowana dowolnej konstrukcji kruszarka (rozdrabniarka) urobku. Część elektryczną urządzenia stanowi system zintegrowanej grupy maszyn przodkowych produkcji firmy Hamacher Sp. z o. o., oraz system łączności głośnomówiącej UGS-99/1 wraz z systemem blokad. Dopuszczalne nachylenie chodnika, w którym zainstalowany jest zespół podścianowy może wynosić +-18 stopni.

Zmechanizowany zespół podścianowy „AZIS-1200” może być również zastosowany jako przenośnik zgrzebłowy stacjonarny w ciągach odstawy wewnątrzoddziałowej.

W skład zmechanizowanego zespołu podścianowego „AZIS-1200” wchodzą następujące podzespoły:

 • Stacja zwrotna z hydrauliczno – mechanicznym napinaniem łańcucha
 • Rynnociąg poziomy (leżący)
 • Dynamiczna kruszarka urobku
 • Rynnociąg wznoszący
 • Konstrukcja wsporcza napędu przenośnika
 • Napęd zespołu podścianowego
 • Zespolona stacja zwrotna przenośnika taśmowego z przesypem
 • Urządzenie „BISUP-W”
 • Urządzenie „SUPEN W/F”
 • Typowe elementy złączne przenośnika zgrzebłowego, kosze kablowe
 • Wyposażenie elektryczne
 • Armatura hydrauliczna

Stacja zwrotna

azis-1200_stacja_zwrotnaStacja zwrotna

Stacja zwrotna wykonana jest jako sztywna konstrukcja spawana, skrzyniowa z blach o podwyższonej wytrzymałości. Wyposażona została w bęben zwrotny bezzębny ułożyskowany obustronnie na łożyskach wahliwych. Jest również wyposażona jest w układ hydrauliczno – mechanicznego napinania łańcucha. Hydrauliczne napinanie odbywa się za pomocą siłowników zasilanych z układu hydraulicznego obudowy zmechanizowanej. Mechaniczny układ napinania odbywa się za pomocą śrub napinających, które pozwalają na precyzyjną regulację napięcia łańcucha zgrzebłowego, wstępnie napiętego przez układ hydrauliczny oraz zabezpieczenie stanu ustalonego. Stacja zwrotna wyposażona jest w dwa gniazda rozporowe, służące do zakotwienia zespołu podścianowego w chodniku, przy pomocy stojaków rozporowych. Dla chodników o nachyleniu od +-12 do +-18 stopni, w których zabudowany jest zespół „AZIS-1200” stację zwrotną wyposaża się w dodatkowe gniazdo rozporowe połączone przegubowo, które pozwala na zamocowanie dodatkowego stojaka rozporowego oraz urządzenia „BISUP-W”.

Rynnociąg poziomy

azis1200_03dRynnociag poziomy z zabudowanym urządzeniem „SUPEN W/F” oraz z zastawkami:, jednolitymi wysokimi prostymi i klapami, urządzenia „SUPEN W/F”, jednolitymi wysokimi prostymi

Rynnociąg poziomy zbudowany jest z rynien trasowych, do których montowane są zastawki. Zastawki montowane są w taki sposób, że tworzą z rynnami konstrukcję sztywną samonośną. Zastawki na odcinku pracy napędu wysypowego przenośnika ścianowego (długość wg wymagań klienta), po stronie ociosu węglowego konstruowane są zawsze jako dzielone i łatwe do demontażu na czas przebudowy przenośnika ścianowego. W zależności od wariantu, przenośnik może być wyposażony w zastawki dzielone przystosowane do współpracy z urządzeniem „SUPEN W/F”. Po przeciwnej stronie rynnociągu na odcinku pracy przesypu ścianowego, mogą w zależności od wymogów klienta, zabudowane być zastawki:

 • jednolite wysokie proste wraz z klapami osłonowymi rynnociągu, zabezpieczające trasę przenośnika po przebudowie wysypu ścianowego,
 • jednolite wyboczone – zabezpieczenie trasy odbywa się poprzez osłonę zwijaną,
 • dzielone – zabezpieczenie trasy odbywa się również poprzez osłonę zwijaną,
 • obrotowe – zabezpieczające trasę przenośnika zgrzebłowego po przebudowie napędu wysypowego przenośnika ścianowego, przystosowane do współpracy z zastawkami urządzenia „SUPEN W/F” jak również z zastawkami dzielonymi; ich zaletą jest mała wysokość trasy od wysypu do stacji zwrotnej po jej zabezpieczeniu, co stwarza możliwość prowadzenia robót transportowych materiałów na wlocie do ściany oraz bezpieczne przejście załogi przez trasę przenośnika.
azis1200_04dazis1200_05d
Zastawki obrotowe przystosowane do współpracy z zastawkami dzielonymZastawki obrotowe przystosowane do współpracy z zastawkami urządzenia „SUPEN W/F”

Rynnociąg przedkruszarkowy może składać się z zastawek jednolitych wysokich prostych lub wyboczonych, na których znajduję się bramka bezpieczeństwa oraz zamocowane są kosze kablowe.

Zastawki wyboczone zabudowane na rynnociągu przedkruszarkowym zwiększają przekrój poprzeczny rynnociągu, elminując w ten sposób efekt klinowania się dużych kęsów spiętrzonego urobku bezpośrednio przed kruszarką, co polepsza płynność odstawy urobku przez przenośnik.

Zastawki na rynnociagu przedkruszarkowym mogą być wyposażone w odpowiednie zaczepy do mocowania specjalnych cięgieł łączących rynnociąg z kruszarką, które przenoszą obciążenie podczas przesuwania zespołu „AZIS-1200” odciążając tym samym w pewnym stopniu konstrukcję samonośną całego rynnociągu poziomego.

azis1200_06dazis1200_07d
Rynnociąg przedkruszarkowy z zabudowanymi zastawkami prostymiRynnociąg przedkruszarkowy z zabudowanymi zastawkami wyboczonymi

Wysokość zastawek rynnociągu wykonujemy na indywidualne życzenie klienta. Ich solidna konstrukcja uniemożliwia ich deformację podczas pracy.

Dynamiczna kruszarka urobku

Zmechanizowany zespół podścianowy może współpracować z następującymi typami kruszarek: SB-900; KRUK-1000P; KRUK-1000P; KRUK II; UKU-1500; WB-1300; DLB-1000K; DLB-800; KKWB-1; DU-2P6; SB-63; KKBW-1 lub też z innymi dopuszczonymi do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Rynnociąg wznoszący

Rynnociąg wznoszący zbudowany jest z rynien prostych, rynny wklęsłej i w zależności od rodzaju zastosowanego kadłuba napędowego rynny dołącznej lub łukowej. Do rynien montowane są zastawki tworząc konstrukcję samonośną. Wysokość zastawek wykonywana jest na indywidualne zamówienie klienta. Część wznosząca rynnociągu umieszczona jest na specjalnej konstrukcji wsporczej, posiada z dołu przykręcone blachy denne zamykające go od dołu, które powodują jego usztywnienie, a także osłaniają dolną część łańcuchów zgrzebłowych. Rynnociąg wznoszący wyposażony jest w kosze kablowe oraz przelotki prowadzące linkę sygnalizacyjną. W jego dolnej części znajduje się przejście dla załogi. W części ułożonej na spągu zamontowane są specjalne podesty, służące do montażu urządzeń elektrycznych, skrzyń narzędziowych itp., które przemieszczają się wraz z zespołem podścianowym. Kadłub napędowy wyposażony jest w nadstawki i posadowiony jest również na konstrukcji wsporczej.

Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja wsporcza w zależności od wymagań klienta może być o stałej wysokości i kącie nachylenia kadłuba napędowego dostosowanych do konkretnej wysokości przenośnika, z ręczną regulacją wysokości i kąta nachylenia oraz z hydrauliczną regulacją wysokości i kąta nachylenia wraz z dodatkową możliwością obrotu kadłuba napędowego w stosunku do osi wzdłużnej przenośnika taśmowego. W zależności od zastosowanego kadłuba napędowego, napęd przenośnika posadowiony jest na konstrukcji wsporczej na płycie podnapędowej lub na dwóch belkach podnapędowych.

Konstrukcja wsporcza napędu zespołu podścianowego „AZIS-1200” każdorazowo wyposażona jest w belkę mocowania urządzenia „BISUP-W”, belkę mocowania przesypu samokroczącego przenośnika taśmowego oraz śruby służące do jego regulacji w osi przenośnika zgrzebłowego. Konstrukcja jest połączona za pomocą cięgieł z kruszarką, co powoduje odciążenie rynnociągu w czasie przesuwania.
W przypadku, gdy zespół podścianowy pracuje w wyrobiskach o nachyleniu od +-12 do +-18 stopni konstrukcja wsporcza wyposażona jest w gniazda rozporowe stojaków hydraulicznych, które stabilizują zespół względem wyrobiska.

Napęd zespołu podścianowego

Napęd zespołu podścianowego jest każdorazowo dobierany do przenośnika zgrzebłowego, ze względu na stawiane wymagania przez klienta. Każdorazowo napęd zmechanizowanego zespołu podścianowego „AZIS-1200” jest realizowany przez urządzenia dopuszczone do ruchu w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Ze względu na symetryczną budowę wykorzystywanych kadłubów napędowych możliwe jest stosowanie również układu z pojedynczym napędem, zabudowanym z lewej lub z prawej strony przenośnika. W przypadku zmiany przez użytkownika typu reduktora, dostarczamy specjalne elementy dystansowe mocowane do kadłuba napędowego, które umożliwiają tą zmianę bez konieczności zmiany typu kadłuba.

Zespolona stacja zwrotna przenośnika taśmowego z przesypem

Zespoloną stację zwrotną przenośnika taśmowego z przesypem, tworzą stacja zwrotna przenośnika taśmowego połączona z konstrukcją nośną podtrzymującą wsporniki rolkowe, zgarniacz oraz blachy zsypowe. Stacja zwrotna osadzona jest przegubowo na belkach konstrukcji wsporczej napędu. Wychylenie stacji zwrotnej względem osi trasy jest realizowane poprzez przegub za pomocą śruby, która jest osadzona z jednej strony w konstrukcji nośnej stacji zwrotnej, a z drugiej w gwintowanym otworze konstrukcji wsporczej napędu wysypowego.

Stacja zwrotna przenośnika taśmowego z przesypem osadzona jest dodatkowo na płozach przesypu samokroczącego połączonych z konstrukcją wsporczą napędu wysypowego przenośnika zgrzebłowego przegubowo.

Wykorzystywane stacje zwrotne przenośnika taśmowego: GWAREK 1200M; GWAREK 1000M; MIFAMA 1200; MIFAMA 1000; PTGm 1200; PTGm 1000; PTG-50/1000; PIOMA 1200; BOGDA 1200; GWAREK B 1200S lub innych przenośników taśmowych typu dopuszczonego.

Urządzenia „BISUP-W” oraz „SUPEN W/F”

Urządzenia te stanowią odrębną produkcję firmy AZIS i posiadają własne dopuszczenia.

Zobacz:

Przenośniki zgrzebłowe naszej firmy cechuje duża wydajność, trwałość i niezawodność ze względu na prostą i solidną konstrukcję. Odznaczają się dużą mobilnością poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań do ich przesuwu. W naszych konstrukcjach staramy się zawsze wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta z zachowaniem maksymalnych warunków bezpieczeństwa.

Nasze przenośniki wykonujemy pod indywidualne wymagania stawiane przez klienta, uzyskując każdorazowo odpowiednie dopuszczenia do ruchu.

azis1200_08dRynnociąg wznoszący z zamontowanym urządzeniem BISUP-W

Profil rynnyLiczba i typ łańcucha
[m/s]
Prędkość łańcuchaWydajność szczytowa
[t/h]
Maksymalna długość przenośnika
[m]
E295x8422x (34×126)
2x (30×108)
max 1,55max 175090
E260x864
E260x846
E255x842
2x (34×126)
2x (30×108)
max 2,00max 200090
E225x764
E260x750
E230x750
E225x750
E227x750
2x (34×126)
2x (26×92)
max 1,50max 150090
E190x750
E190x742
E190x642
E180x720
E180x620
3x (18×64)max 1,10max 400100

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
azis@azis.pl
Odwiedź naszą siedzibę
Azis Mining Service sp. z o.o.
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 16K