Ogłoszenia - AZIS Mining Service Sp. z o.o.


logo

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, suchej chłodnicy cieczy (dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a).

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, suchej chłodnicy cieczy (dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a).

logo

Modernizacja pola nr 31 w rozdzielni głownej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”

Przystosowanie pola nr 31 w rozdzielni głównej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”Ruch „Borynia” w celu umożliwienia zasilania projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym,wydobywającym węgiel kamienny,wykorzystująca mieszaniny gazów czytaj więcej >>

logo

Dostawa transformatora suchego jako elementu instalacji wytwarzania gazu inertnego jw. postaci mieszaniny N2 i CO2

Firma „AZIS” – Mining Service Sp. z o.o. poszukuje dostawcy transformatora suchego jako  elementu instalacji wytwarzania gazu inertnego jw. postaci mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z czytaj więcej >>

logo

Wykonanie rewersyjnego reaktora katalitycznego, reaktora wtórnego katalitycznego, reaktora DeNOx oraz zaworu pięciodrogowego jako elementów instalacji katalityczno-adsorpcyjnej oczyszczania spalin z silnika gazowego celem uzyskania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłonienia wykonawcy elementów instalacji katalitycznej w postaci reaktora rewersyjnego, reaktora wtórnego, reaktora DeNOx oraz zaworu pięciodrogowego – numer ogłoszenia 1127726.

logo

Dostawa fabrycznie nowych trzech sztuk sprężarek śrubowych olejowych z falownikami w wykonaniu na gazy inertne o regulowanej wydajności od 5,99 do powyżej 30 m3/min (każda) przy ciśnieniu roboczym 13 Bar

W bazie konkurencyjności funduszy europejskich zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu procedury zakupu sprężarek gazu inertnego – numer ogłoszenia 1127727.

logo

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 5/2017

Informujemy o unieważnieniu postępowania przetargowego na wybór oferty wykonawcy spotu reklamowego promującego firmę w związku z realizacją projektu .„Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.03.03.03-24-0008/17 współfinansowanego czytaj więcej >>

logo

Zapytanie ofertowe nr 5/2017

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 na realizację spotu promocyjnego w ramach projektu pn. „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.03.03.03-24-0008/17.

logo

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych, które wykorzystywane będą na targach w Karagandzie oraz Ałmacie.

logo

Zapytanie ofertowe – usługa doradcza

Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o poszukuje wykonawcy usługi doradczej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorcy na rynek Kazachstanu w ramach projektu pn. „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” współfinansowanego czytaj więcej >>

logo

Zapytanie ofertowe – produkcja spotu reklamowego

Firma AZIS-Mining Service Sp. z o.o poszukuje wykonawcy spotu reklamowego w ramach projektu pn. „Udział firmy „Azis” – Mining Service Sp. z o.o. w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 szansą na rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz na wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego czytaj więcej >>

logo

Zapytanie ofertowe

AZIS Mining Service Sp. z o.o. (Zamawiający) poszukuje Wykonawcy, które podejmie się kompleksowej współpracy przy opracowaniu Nowej technologii skutecznej inertyzacji zrobów rejonu czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny przy pomocy mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczenia spalin silnika gazowego wraz z bieżącą oceną skuteczności czytaj więcej >>